បុគ្គលិកអនាម័យ

បុគ្គលិកអនាម័យ

ក្រុមហ៊ុន អេច ស៊ី ស៊ី គ្រុប ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

II. បុគ្គលិកអនាម័យ ចំនួន 26 នាក់

ប្រាក់ខែ $174 - $190 ការងារម្តុំកោះពេជ្រ

➡️ លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

1. កាយសម្បទា មាំមួន
2. កម្ពស់ ចាប់ពី 16០cm ឡេីងទៅ
3. រូបសម្បត្តិសមរម្យ
4. ចេះសរសេរ និងអាន ភាសាខ្មែរ 
5. អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ កាន់តែប្រសើរ
6. តស៊ូនឹងការងារ

➡️ បេីសិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាក់ទងមកកាន់ ☎️ 093 89 71 73 / 097 332 55 66​ / 015 61 27 44

    Submit CV

    * Only accepts uploads in pdf file format with no more than 2MB (2048 Kb)